Škola plná golfu

Středoškolský pohár 2012 Středoškolský pohár 2012

V červnu roku 2011 opustil již více než dvoutisící absolvent brány PB - Vyšší odborné školy a Střední školy managementu, s.r.o.,  v pražské Libni. Zájem o studium je dlouhodobě natolik velký, že se za dvacet let své existence toto prestižní školské zařízení může pochlubit celou řadou veřejně známých osobností z řad svých absolventů.

Velké množství úspěšných, pro profesní kariéru kvalitně připravených maturantů a diplomantů je výsledkem tradičně promyšlené strategie školy, založené na perspektivních oborech vzdělávání nejméně zasažených na trhu práce ekonomickou krizí. „Produkovat nezaměstnané umí každý, ale náš cíl byl a stále je zcela opačný. Usilujeme především o to, aby se našim žákům a studentům investice do vzdělávání mnohonásobně vrátila,“ říká jeden ze zakladatelů školy Ing. Václav Červenka.

Můžete studovat i trénovat

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o., ve spolupráci s golfovým vzdělávacím zařízením INGOLF otevřela třídy s rozšířeným sportovním vyučováním zaměřeným na golf, a tak nabízí jako jedna z prvních škol na území České republiky možnost získat kvalitní manažerské a ekonomické vzdělání propojené s možností výuky golfu.

Modifikovaný vzdělávací cyklus respektuje specifika golfu jako sportu a studentům umožňuje věnovat se golfu pod systematickým strategickým vedením a s možností odlišné úpravy organizace vzdělávání pro respektování potřeb výkonnostních či vrcholových golfistů. Primárním cílem není vychovat ze studenta soutěžního hráče, ale poskytnout mu možnost porozumět vnitřním zákonitostem tohoto moderního sportovního odvětví v návaznosti na sportovní management. 

Studium s výukou golfu je vhodné nejen pro již hrající studenty, ale i pro úplné začátečníky. V případě zájmu adekvátního počtu studentů je výuka golfových praktických i teoretických lekcí upravena i uvnitř jedné třídy či ročníku do výkonnostních skupin.

I přestup z jiné školy je možný. Po posouzení průběhu předchozího vzdělávání budou případně stanoveny rozdílové zkoušky. Teoretická golfová výuka probíhá jak v prostorách PB – Vyšší odborné školy a Střední školy managementu, s.r.o., tak i v tréninkových prostorách Golfarena Praha a.s., v těsné blízkosti školy. Zde je rovněž realizována podstatná část praktické výuky – s výjimkou hry na hřišti a herního tréninku. Výuka golfu je zajišťována golfovými profesionály a odborníky v čele
 s Ing. Alanem Babickým, MBA, členem Vzdělávací komise pro profesionály Profesionální golfové asociace České republiky.

Studijní obory

V pěkně zrekonstruované škole a v příjemném prostředí na rozhraní Libně a Holešovic, jen dvě stanice městským autobusem od holešovického nádraží, se připravují středoškolští studenti v oborech obchodní akademie a ekonomické lyceum (od třetího ročníku možnost zaměření na management sportu nebo cestovní ruch) a na stejném místě v denním i dálkovém studiu frekventanti vyšší odborné školy v oborech cestovní ruch, finanční poradenství, personální práce a v neposlední řadě v dynamicky se rozvíjejícím oboru aplikace výpočetní techniky. 

Vybavení školy

Škola je vybavena učebnou pro výuku písemné a elektronické komunikace, laboratoří výpočetní techniky, třemi učebnami výpočetní techniky celkově téměř se stovkou PC s připojením na internet, specializovanou jazykovou učebnou, interaktivní tabulí, řadou dataprojektorů a vizualizery. Samozřejmostí je vybavení učeben barevnými televizory, zpětnými projektory, videomagnetofony, videokamerou a řadou dalších učebních pomůcek. Již řadu let slouží žákům a studentům této školy
i multifunkční aula vybavená špičkovou technikou a vlastní studovna s knihovnou odborné literatury. Novinkou od minulého školního roku jsou elektronické čtečky knih, jimiž škola bezplatně vybavuje své žáky střední školy.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky na středoškolské obory uchazeči konat nemusejí. Posuzují se pouze jejich studijní výsledky ze základní školy. Snahou školy je, aby uchazeče o studium zbytečně nestresovala přijímacími testy, jejichž výsledky jsou nezřídka významně závislé i na jiných faktorech, než je jen rozsah vědomostí absolventů základních škol.

Škola nemusí být drahá

Myslíte si, že soukromá škola musí být drahá a nekvalitní? Opak je pravdou. Žáci prvního ročníku střední školy neplatí školné vůbec! Protože škola úspěšně zvládla zadání evropského projektu, může nabídnout také studentům prvních ročníků oborů vyšší odborné školy v oborech aplikace výpočetní techniky a finanční poradenství naprosto stejné finanční podmínky pro studium jako školy ,státní‘, ovšem při zachování mnohem vyššího výukového a technického standardu.

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o.
Nad Rokoskou 111/7
182 00 Praha 8
tel: 284 680 880, 725 196 038 
fax: 284 681 345
email: pbvos@pbvos.cz

We are sorry, but this article is available only in Czech.

Líbí se Vám tento článek?Informace

Datum: 20.12.2012
Autor: Mgr. Jakub Císař
Foto: Mgr. Milan Randák
Reklama WorldCamera.net